اهداف

دبیرخانه این کنفرانس درنظر دارد ضمن فراهم آوردن فضایی مناسب جهت تعامل بين متخصصان و محققان، با کاهش فاصله¬ها بين تحقيقات آکادميک و فناوری¬های نوظهور، با آنچه که در حال حاضر در صنعت کشور حاکم است، گام¬های موثری را در اعتلای صنعت حرارت و برودت در کشور بردارد. برخی از اهداف کنفرانس را میتوان به شرح زیر دانست:

• شناسايي نقاط ضعف و قوت، فرصت¬ها و چالش¬هاي توسعه صنعت تهويه مطبوع در کشور
• ايجاد فضاي لازم جهت بروز توانمندي¬هاي علمي و پژوهشي دانشگاه-های کشور
• بررسي يافته¬هاي جديد و ايده¬هاي نوين در زمينه مهندسي سرمايش و گرمايش
• فراهم¬سازي بستر مناسب براي تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی و پژوهشی
• شناسایی نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و چالشهای توسعه و بومی سازی صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات در کشور
• ایجاد مجالی مناسب برای پیوند دانشگاه و صنعت در راستای بروز آمدی صنعت با پدیده های نوین طراحی، ساخت، نصب، راهبری، مانیتورینگ و … به کمک دانشگاه و ارتقای سطح تجربه و مهارت فنی دانش آموختگان توسط صنعتگران
• بومی سازی فنی تاسیسات ساختمانها با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه
• بهینه سازی مصرف آب و انرژی در تاسیسات