مخاطبین

• مديران ارشد و فنی سازندگان، وارد کندگان و ارائه دهندگان خدمات تجهيزات تهويه مطبوع ايران
• مديران ارشد، فنی، طراحی و مهندسی شرکت¬هاي مشاور، پيمانکاري، تعمیر و نگهداری، تاسيساتي، خدماتی و …
• کارشناسان واحدهای تهویه، تاسیسات، خدمات فنی، مکانیک و … صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، آهن و فولاد، چول و کاغذ، نساجی و ….
• اساتيد دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و محققان حوزه صنعت تاسیسات
• …