نحوه نگارش

نکات مهم در نگارش و ارائه مقالات کنفرانس تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
(پژوهشگر ارجمند، لطفا فایل ورد نحوه نگارش را حتما دانلود نمایید)

• فایل دستورالعمل نگارش مقاله را از لینک ذیل دانلود و مطابق آن، مقاله خود را تهیه و تنظیم نمایید. اندازه و نوع فونتها دقیقا مطابق با دستورالعم لمندرج در فایل ورد باشد.
• سرتیتر صفحه اول مقالات کنفرانس به شرح ذيل است:

مجموعه مقاله های اولین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
9 بهمن 1393، ايران، تهران، مرکز همایش های صدا و سیما
HVACconf-IRSHRAE-1-999

لطفا تغییری در این سرتیتر اعمال نکنید. شماره 999 در سرتیتر فوق توسط دبیرخانه اجرایی کنفرانس، تغییر داده می  شود.

• سرتیتر سایر صفحات مقالات کنفرانس به شرح ذيل است:

اولین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی    HVACconf-IRSHRAE-1

لطفا تغییری در این سرتیتر اعمال نکنید

• ارسال فایل مقاله کامل به هر دو صورت Word و PDF الزامی است.
• علاوه بر ارسال فایل های کامل مقاله، باید فایل مرتبط با معرفی و شماره های تماس نگارندگان مقاله (قابل دانلود از لینک فرم اطلاعات) نيز برای هر مقاله جداگانه تکميل و به هر دو صورت Word و PDF نیز ارسال گردد. در کل چهار فایل برای هر مقاله.
• لطفا فایل های ارسالی را به صورت لاتین و به نام خانوادگی نویسنده عهدداره مکاتبات با دبیرخانه کنفرانس نام گذاری نمایید. از نامگذاری فایل ها به صورت فارسی جداً پرهیز نمایید. در صورت دارا بودن چند مقاله، به تعداد مقالات، در انتهای نام خانوادگی، یک شمارنده اضافه نمایید. به عنوان مثال، به مورد ذيل توجه فرمایید:

Corresponding Author Surname (No. 1)-Full Paper.docx
Corresponding Author Surname (No. 1)-Full Paper.pdf
Corresponding Author Surname (No. 1)-Address.docx
Corresponding Author Surname (No. 1)-Address.pdf

• دبیرخانه کنفرانس از پذيرش مقالاتی که مطابق قالب کنفرانس، تنظیم نشده باشند، معذور است.
• صحت مطالب بیان شده در مقاله برعهده نگارندگان خواهد بود.
• چهار فایل های درخواستی را لطفا به دو نشانی الکترونیکی hvacconf@gmail.com و hvac.conf@gmail.com ارسال دارید.

دریافت فایل دستورالعمل نگارش


دریافت فایل فرم اطلاعات