ارکان کنفرانس

شورای سیاستگذاری کنفرانس:
• عبدالرزاق كعبي نژاديان (رییس هیات مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران)
• سید مجتبی موسوی نائینیان (نایب رییس هیات مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران)
• محمد حسین خریدار (عضو اصلی هیات مدیره)
• مهدی معرفت ( عضو اصلی هیات مدیره و دبیر کنفرانس)
• خشایار شکیبی (عضو اصلی هیات مدیره و دبیر اجرایی کنفرانس)
• مصطفی مافی (عضو علی البدل هیات مدیره و دبیر علمی کنفرانس)
• ناهید شیخستانی (عضو علی البدل هیات مدیره)
• اصغر صفایی (بازرس انجمن)

کمیته داوران:
دبیر کنفرانس: مهدی معرفت
عضو هیات مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
دبیر علمی: مصطفی مافی
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

داوران علمی :
ابراهیم افشاری (دانشگاه اصفهان)
امیر امیدوار (دانشگاه صنعتی شیراز)
امین احمدپور (شرکت ملی پتروشیمی)
محمود افشار (دانشگاه صنعت نفت)
حسام الدین سالاریان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور)
خشایار شکیبی (شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا)
رامین مهدی پور (دانشگاه صنعتی تفرش)
زهرا بنی عامریان (دانشگاه صنعتی تفرش)
ناهید شیخستانی (سازمان نظام مهندسی ساختمان)
فریبرز جهانشاه (مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان)
ابراهیم حاجی دولو (دانشگاه شهید چمران اهواز)
حسین مهدوی مقدم (دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مکانیک و هوافضا)
عادل مقصودپور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مکانیک و هوافضا)
سید علیرضا ذوالفقاری (دانشگاه بیرجند)
سید مجتبی موسوی نائینیان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
سید محمد جعفری (شرکت آذر آب)
علیرضا علیزاده عطار (دانشگاه صنعت نفت)
سید مصطفی حسینعلی پور (دانشگاه علم و صنعت ایران)
عبدالرزاق کعبی نژادیان (وزارت نیرو)
علی اکبر جمالی (دانشگاه امام حسین (ع))
علی داسمه (پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان)
فاروق ابراهیم پور (گروه فناوری آریوپایا)
فرزاد جعفر کاظمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
علی اضغر شیرازپور (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
قاسم حیدری نژاد (دانشگاه تربیت مدرس)
مجید بازارگان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
مجید عمیدپور (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
سیدعباس سادات سکاک (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
علی اشرفی زاده (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
علی رجب پور (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و پارک علم و فناوری استان قزوین)
مجید عباسپور (دانشگاه صنعتی شریف)
محمد نجفی (دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، ریاست دانشکده مکانیک و هوافضا)
محمدحسن سعیدی (دانشگاه صنعتی شریف)
محمدحسین خریدار (دانشگاه امام حسین)
محمدعلی اخوان بهابادی (دانشگاه تهران)
مسعود ضیاء بشرحق (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
هادی پاسدارشهری (دانشگاه تربیت مدرس)
محمدرضا هیبتی (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال)
مسعود زارع (دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مکانیک و هوافضا)
منصور خانکی (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
مهرنوش محمدی (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب)

دبیرخانه کنفرانس مفتخر است از تمامی اساتید ارجمند، شرکت های مرتبط با صنعت حرارت و برودت و افراد متخصص علاقه مند به مشارکت در بخش برگزاری کارگاه های آموزشی، داوری مقالات و … دعوت به عمل آورد. در این خصوص لازم است رزومه و درخواست خویش را به ایمیل info@hvacconf.ir ارسال فرمایید.