ثبت نام

جهت حضور در کنفرانس به صورت آزاد یا ثبتنهایی مقاله و حضور در کنفرانس، لازم است فرآیند ثبتنام به صورت کامل انجام پذیرد. در این خصوص خواهشمند است فایل ورد ثبت نام را دانلود، تکمیل و به نشانی hvacconf@gmail.com ایمیل نمایید. هزينه ثبت نام در کنفرانس شامل موارد ذيل مي باشد:
• امکان حضور در کليه نشستهاي ارائه مقاله
• امکان حضور در کارگاههاي آموزشي کنفرانس
• پذيرايي هاي ميان وعده و ناهار
• بازديد از نمايشگاه جانبي
• دريافت پکيج کنفرانس شامل لوح فشرده مجموعه مقالات، گواهی حضور يا ارائه مقاله و هدایا

 

فرم ثبت نام